Program "Mój Prąd"

Program Mój Prąd jest formą wparcia dla gospodarstw domowych, które zdecydowały się na zakup instalacji fotowoltaicznej. Kwota wsparcia to 5000 zł. Program funkcjonuje do połowy grudnia 2020 roku. Jednak z dużym prawdopodobieństwem będzie istniał także w kolejnych latach, choć może funkcjonować pod nową nazwą.

Odliczenie od podatku dochodowego - Ulga Termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna także jest formą wsparcia dla gospodarstw domowych, które zdecydują się na zakup instalacji fotowoltaicznej. Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Kwota, jaką możemy odliczyć to 17% wartości instalacji fotowoltaicznej. Jeśli np. koszt naszej instalacji fotowoltaiczej wyniesie 28 tys zł to, z tytułu ulgi modernizacyjnej możemy zyskać ok. 4, 5 tys zł.

Call Now Button